www.lemmikloom.eu

Koerajuhi algkursus

MTÜ Minu Sõber viib läbi algajatele mõeldud koolitust, mis tutvustab esmaseid oskusi ja põhimõtteid koerte koolitamises. Koolitus sobib igas vanuses koertele. Koer peab olema nõuetekohaselt vaktsineeritud. Koolitus on üles ehitatud põhimõttel, et koer oleks enesekindel, rahulik, optimistlik, keskendunud, usaldusväärne ning oma impulsse kontrolliv. Kogu koolitus on ainult positiivsele mõjutamisele rajatud.

Koolituse eesmärk on anda koeraomanikule esmased teadmised, mille najal edaspidi teha teadlikke valikuid oma koera õpetades. Tutvutakse erinevate aladega (kõige rohkem agilityga), et koeraomanik saaks seeläbi hinnata oma füüsilisi, ajalisi ja rahalisi võimalusi ning siis otsustada, mis mahus ning mis alal oma koera õpetamist/treenimist jätkata. Teine suurem eesmärk on anda koeraomanikule põhioskused – missuguseid võtteid ja tehnikaid koerte õpetamisel esmaselt kasutatakse.

Koolituse maht on 8 x 30 minutit, üldjuhul sagedusega kord nädalas. Toimub 6 individuaaltundi ning 2 grupitundi, kus koolitusel osaleb 2-3 koera.

Koolituse hind on 45 eurot, mis tasutakse ühe maksena pärast 1. tunni toimumist.

1. tund – tutvumine. Treener tutvub koera ja koerajuhiga. Räägime, mida koer on seni õppinud ja kuidas toimib koera igapäevaelu. Treener selgitab, mida trennides tehakse. Antakse esimesed kodused ülesanded.

2.-5. tund - õpime kuidas koeraga kontakti saada; kuidas mängida; kuidas õpetada ning harjutada esmaseid käsklusi (näiteks siia, istu, lama jne); tutvume agility takistuste ja põhireeglitega.    Mängulised tegevused agility elementidega.

6.-7. tund - jätkame eelmistes tundides õpitud harjutustega nii, et hallis on veel 1-2 koera. Treener selgitab, kuidas saada koeraga kontakti ka häiritud olukorras (teised koerad), kuidas koera rahustada ja oma trennijärjekorda oodata

8. tund – kursuse kokkuvõtted, soovitused, millise koolitusega ja mis mahus võiks koeraga jätkata.

 

REGISTREERI TREENINGULE

 

Koolitust on võimalik läbida nii eesti kui vene keeles.